תקנון האתר

תקנון תנאי שימוש באתר

כללי

ברוכים באים לאתר המכירות המפרץ הצפוני
האתר משמש כחנות וירטואלית לציוד דיג, אביזרים ומוצרים והוא בבעלות חברת T F K ומנוהל על ידה. לכל שאלה ואו בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה בכתובת החברה, או בטלפון החברה מס. 0545693929 או באימייל AVI18LEVI12@GMAIL.COM
התקנון רשום בלשון זכר אך הכוונה היא גם לנקבה.
התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש ו/או המזמין.  כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
2. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.

3. החברה רשאית לשנות מחירים המחיר הקיים בזמן העסקה הוא המחיר הנכון
4. החברה  מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים והמוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
5. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות .
5. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות
6. הגלישה באתר על אחריות המשתמש בלבד והרכישה בו היא לאנשים שמלאו להם 18+
7. אימות זהות או דרישת פרטים נוספים: מפעילת האתר  ו/או הספקים ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
8. אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
9. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: "הצד האחראי"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי , לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד מפעילת האתר לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.


התנהגות המשתמש באתר
  1. המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
  2. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את מפעילת האתר, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.
  3. מפעילת האתר רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.
פרסומות
החברה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר אינה מעידה על חסותה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו של הפרסום.
 אפשרויות תשלום
 במפרץ הצפוני ניתן לשלם במספר דרכים:
1 דרך פייפל PAYPAL
2 כרטיס אשראי (גם דרך פייפל)
3 העברה בנקאית  (במידת הצורך יש לשלוח אלינו מייל או טלפון להשלמת העסקה)
4 מזומן (בתשלום במזומן ההמוצרים יתקבלו בזמן מסירת תשלום לכן יש צורך בתיאום מראש)
 משלוחים
#  המפרץ הצפוני מתחייבת לשלוח את המוצרים תוך 48 שעות מזמן הרכישה
 ​#  המשלוחים במפרץ הצפוני מתבצעים ע"י דואר ישראל בדואר רשום בלבד וזאת על מנת לבצע מעקב אחר ציוד הדיג שלכם
כל עיכוב איחור או אי הספקת הדואר על אחריות דואר ישראל # המפרץ הצפוני לא מתנערת מהאחריות ומתחייבת לעשות ככל האפשר למען הלקוחות שלנו
#  עלות משלוח בדואר רשום לכל חלקי הארץ הוא 15ש"ח בקנייה מעל 300 ש"ח המשלוח חינם
# במידה והלקוח מעוניין בכל אפשרות שילוח אחרת לפי רצונו כמו  FEDEX, UPS, DHL או חברות שילוח ישראליות ניתן לעשות זאת בתשלום של 50 ש"ח
#  במידה והלקוח הזין כתובת שגויה יחוייב הלקוח בדמי הטיפול
 החזרת מוצרים
 בכפוף לחוק ביטול עסקת מכר מרחוק
#החזרה / ביטול הרכישה לא יבוצע לפני קבלת אישור  מהמפרץ הצפוני
#  החזרת מוצר תהיה רק אם המוצר חדש, שלא נעשה בו שימוש ושהוא באריזתו המקורית כל עוד אריזתו לא פגומה.
#  המוצר יוחזר עד 14 ימים מיום קבלתו
#  המשתמש ישא בעלות שליחת המוצר ויזוכה אך ורק על עלות המוצר ללא העלות ששולמה עבור המשלוח בעת הרכישה.
#  מוצרים שמכירם נמוך מ50 ש"ח לא יוחזרו
#  המפרץ הצפוני יעשו הכל כדי שתיהיו מרוצים ומתחייבים לשירות הטוב ביותר
#  את המוצרים יש לשלוח לכתובת נהריה חנה סנש 55
 אחריות ושירות תיקונים
המפרץ הצפוני עובדת עם מספר חברות וספקים הנותנים שירות ואחריות של היצרנים הקשר עם היצרן מתבצע ע"י המפרץ הצפוני 


סמכות שיפוט
השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית שלבית המשפט המוסמך בכל אחת מהערים הבאות: תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים..